Prodykty FINALNE

Produktem finalnym w projekcie „WYJŚĆ NA PROSTĄ” jest kompleksowy system działań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób opuszczających zakłady karne, opierającego się na współpracy przedsiębiorców, urzędów pracy, OPS, kuratorów sądowych, zakładów karnych oraz środowiska NGO.

>> POBIERZ PRODUKTY FINALNE <<

Na produkt finalny składają się:

1. Produkt A – Model współpracy przedsiębiorstw z OPS, PCPR, urzędem pracy, NGO, kuratorami sądowymi i Zakładami Karnymi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób opuszczających ZK składający się z 6 komponentów:

• Komponent A1 Instrukcja użytkowania modelu
• Komponent A2 Model partnerstwa;
• Komponent A3 Model powiatowego zespołu reintegracji społeczno-zawodowej dla osób opuszczających zakłady karne;
• Komponent A4 Praktyczny poradnik aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób opuszczających zakłady karne;
• Komponent A 5 Model inkubatora aktywności społeczno-zawodowej;
• Komponent A6 Suplement teoretyczny.

2. Produkt B – Program szkolenia dla pracowników działów personalnych przedsiębiorstw i kadry zarządzającej oraz Podręcznik dla pracodawców w zakresie zatrudniania osób opuszczających Zakłady Karne;

3. Produkt C – Program wspólnych szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej, NGO, służb więziennych i kuratorów sądowych wraz ze wskazówkami metodycznymi do jego realizacji;

4. Film instruktażowy „Wyjść na prostą” stanowiący element produktu C:

>> DO OBREJRZENIA <<