Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu otrzymało dofinansowanie z Gminy Miejskiej Włodawa na kontynuację zadania publicznego „

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, że Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu otrzymało dofinansowanie    z Gminy Miejskiej Włodawa na kontynuację zadania publicznego „ Włodawskie Centrum Informacji      i Wspomagania Organizacji Pozarządowych” w 2016r.

Dzięki dofinansowaniu, podobnie jak w ubiegłym roku, włodawskie organizacje pozarządowe będą  mogły bezpłatnie korzystać z:

 • Doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej,Doradztwa księgowego w zakresie potrzeb zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
 • Doradztwa prawnego w zakresie potrzeb zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
 • Sali wraz z wyposażeniem na zorganizowanie spotkań, np. zebrania zarządu, walne zgromadzenia, spotkania z wolontariuszami i inne;
 • Wyposażenia np.  sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, ksero, skan ;
 • Możliwości wypożyczania sprzętu multimedialnego.

Ponadto zaplanowaliśmy:

 • Porady psychologa dla członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych;
 • Porady z zakresu mediacji jako metody rozwiązywania spraw spornych w NGO;
 • Porady jak prawidłowo korzystać  z usług wolontariuszy w organizacji;Pomoc przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych do projektów, konkursów;
 • Spotkania konsultacyjne organizacji pozarządowych (co najmniej 1 w kwartale) Celem pierwszego spotkanie będzie pomoc organizacjom w pozyskiwaniu funduszy z różnych źródeł.

Drugie będzie poświęcone nabyciu przez uczestników spotkania umiejętności planowania strategicznego w organizacji pozarządowej. Podczas trzeciego spotkania uczestnicy będą  mieli  możliwość  zapoznania się z technikami public relations tzn. dbałości o dobry wizerunek  organizacji,  zyskiwanie akceptacji i życzliwości wobec działań danej organizacji, w celu  zastosowania ich  przy promocji organizacji i jej działań. Spotkanie kończące cykl konsultacji  będzie się opierać na poznaniu sposobów budowania koalicji i nawiązywaniu partnerstw  projektowych.

 • Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych  NGO miasta i powiatu włodawskiego
 • Wyszukiwanie oraz rozpowszechnianie informacji oraz ogłoszeń o projektach i konkursach dla organizacji pozarządowych, w tym konkursach z pożytku publicznego ( w szczególności ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, ROPS w Lublinie, w Ramach Inicjatyw Obywatelskich)
 • Prowadzenie przez portal społecznościowy  www.facebook.com/WCIiWOP panelu informacyjnego o działalności Centrum oraz działaniach włodawskich organizacji pozarządowych;
 • Piknik dla lokalnych NGO  z udziałem prelegentów/specjalistów ds. tworzenia federacji NGO.

Zadanie „Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”  będzie realizowane w pomieszczeniach nr 40 i 41 znajdujących się w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego we Włodawie przy ul Szkolnej 7, tel. 723 055 723  oraz zgodnie z harmonogramem np. piknik  - na terenie Włodawy, w miejscu rekreacji.  Zapraszam Państwa do umieszczania informacji o swojej organizacji na www.wolontariat-wlodawa.cba.pl  lub na Facebooku, przesyłając je na adres wolontaria@wlodawa.eu

Zachęcam również do polubienia naszego Fb. J

Centrum jest czynne:

wtorek        9:00 –  14:00

środa        13:00 -  17:00

czwartek    13:00 -  18:00

O terminach doradztwa księgowego , prawnego  oraz porad psychologa będę informować jak dotychczas mailowo.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do współpracy   Krystyna Kończal

„Podaj Dłoń”

Witam serdecznie,

Reprezentuję Stowarzyszenie Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie, które wraz z Polską Misją Medyczną oraz przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu Warszawskiego realizuje projekt „Podaj Dłoń”, którego celem jest zwiększenie świadomości w zakresie polityk równouprawnienia i integracji wśród dwóch grup odbiorców:

- osób zainteresowanych świadczeniem pomocy – wolontariuszy oraz

- przedstawicieli różnego rodzaju instytucji, które będą w tym procesie uczestniczyć tj. służb socjalnych, mundurowych, nauczycieli, samorządowców, tłumaczy.

Projekt zakłada przygotowanie grupy wsparcia – 140 wolontariuszy na przyjęcie uchodźców do naszego kraju. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach i wyjeździe integracyjno-edukacyjnym, poprzez udział w tych zajęciach zdobędą niezbędną wiedzę do świadczenia pomocy w formie wolontariatu.

Zależy nam na dotarciu z informacją do osób zainteresowanych powyższą tematyką, dlatego zwracam się z prośbą o pomoc w przekazaniu, udostępnieniu, rozpowszechnieniu informacji dotyczącej możliwości wzięcia udziału w tym projekcie.

W zał. przesyłam zaproszenie do udziału w projekcie, wraz z formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na stronie:

http://wolontariat.org.pl/?p=4073&preview=true [1]

 z poważaniem

 Anna Rodacka

 Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

ul.Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

tel: +48 603 33 42 52 | e-mail: rodacka@wolontariat.org.pl

www.wolontariat.org.pl/krakow [2]

www.facebook.com/wolontariatkrakow [3]

Formularz zgłoszeniowy PMM

Zaproszenie do udziału w projekcie PODAJ DŁOŃ