Krótka relacja z II Spotkania Konsultacyjnego

II Spotkanie Konsultacyjne we WCIiWOP

Jak pozyskać środki z funduszy europejskich? Jakie korzyści płyną ze współpracy organizacji pozarządowych z innymi stowarzyszeniami i samorządem? Omówienie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To główne zagadnienia poruszane w czasie spotkania przedstawicieli stowarzyszeń we Włodawskim Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Gościem specjalnym była Monika Grodzka – Wiceprezes Zarządu Lubelski Ośrodek Samopomocy, ekspert ds. zarządzania projektami, budowania partnerstw.

 

Nasze Stowarzyszenie realizuje zadanie zlecone przez Urząd Miejski we Włodawie pn. „ Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych” od kwietnia 2015 roku. Obecnie stowarzyszenie nawiązało współpracę z LOS i przystąpiło do Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy. Dzięki temu może korzystać z merytorycznego wsparcia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych.

centrum

28.X – II Spotkanie Konsultacyjne NGO

Szanowni Państwo,
Od kwietnia 2015r. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie realizuje zadanie publiczne z zakresu – Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015. zlecone przez Urząd Miasta Włodawa pn. Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Zadanie jest realizowane z myślą o:
• poprawie przepływu informacji o działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz o ważnych wydarzeniach dla trzeciego sektora
• ułatwieniu organizacjom komunikacji w sieci tzn udostępnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu,
• inicjowaniu powstawania partnerstw oraz wymianie doświadczeń – organizowanie spotkań konsultacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Pierwsze z zaplanowanych Spotkań Konsultacyjnych odbyło się 22.04.2015r.

Dzisiaj mam przyjemność poinformować Państwa o nawiązaniu współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy i przystąpieniem do Sieci Punktów Partnera Lokalnego Lubelskiego Ośrodka Samopomocy. Lubelski Ośrodek Samopomocy (LOS) jest organizacją pozarządową, której celem jest niematerialne wspieranie organizacji pozarządowych
działających na terenie województwa lubelskiego. Od 1998 roku prowadzi działalność informacyjno-poradniczą, organizuje szkolenia, gromadzi bibliotekę o trzecim sektorze oraz aktywizuje środowiska pozarządowe.

Jako członek Sieci PPL LOS możemy korzystać z merytorycznego wsparcia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych.

Z myślą o NGO’s z Naszego Miasta, zaprosiłam na Spotkanie Konsultacyjne  Wiceprezesa Zarządu LOS Panią Monikę Grodzką – ekspertkę ds. zarządzania projektami, rynku pracy, animacji międzykulturowej, aktywizacji lokalnej, budowania partnerstw,autorkę
i koordynatorkę kilkudziesięciu projektów współfinansowanych m.in.ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszam serdecznie Państwa do udziału w Spotkaniu Konsultacyjnym w
dniu 28 października 2015r. o godz.: 16:00

 

Zaproszenie-na-Spotkanie-Konsultacyjne-NGO_ok_-_1_

Bardzo proszę o potwierdzenie obecności.

Z poważaniem,
Krystyna Kończal