Włodawskie Centrum Informacji

Szanowni Państwo,

Od stycznia 2011r. do kwietnia 2014r. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie realizowało projekt pt.: Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, w ramach którego powstało biuro Centrum, jako miejsce wsparcia dla Organizacji Pozarządowych powiatu włodawskiego.
Podczas Spotkania NGO podsumowującego projekt w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 10 kwietnia 2014r. została podjęta dyskusja, w czasie której udało się wypracować wspólne stanowisko Organizacji Pozarządowych: CENTRUM, JAKO WSPARCIE DLA NGO POWINNO NADAL FUNKCJONOWAĆ W NASZYM POWIECIE.
Petycja z prośbą o wsparcie inicjatywy została skierowana do Starosty Powiatu Włodawskiego, Burmistrza Miasta Włodawa oraz Wójta Gminy Włodawa.
18 stycznia 2015r. Burmistrz Miasta Wiesław Muszyński zaprosił wszystkie Organizacje Pozarządowe na Konsultacje Społeczne, gdzie m.in. pomysł kontynuowania działań Centrum został wzmocniony i zaakceptowany.
W lutym 2015r. Burmistrz Włodawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu – Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie przystąpiło do konkursu
i przedstawiło swoją ofertę pn. Włodawskie Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
23 marca 2015r. ogłoszono wyniki konkursu: Zadnie do realizacji powierza się Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu we Włodawie.
Dzięki współpracy z Zakładem Karnym, nieocenionej pomocy lokalnych Przedsiębiorców oraz zaangażowaniu członków i wolontariuszy naszego Stowarzyszenia, pomieszczenie użyczone w Publicznym Gimnazjum nr 1, sala 41 zostało odświeżone i przystosowane do prowadzenia działalności na rzecz wspomagania NGO.

W środę 22 kwietnia 2015r. o godz. 15.00 odbędzie się I Spotkanie Konsultacyjne dla Organizacji Pozarządowych, które będzie miało na celu m.in. zapoznanie się z ofertą Centrum.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I OSOBY ZWIĄZANE LUB ZAINTERESOWANE TRZECIM SEKTOREM DO ODWIEDZENIA

CENTRUM na Facebook’u

centrum

 

IV Wiosenne Spotkanie

Zapraszamy do udziału w IV Wiosennym Spotkaniu Kobiet :)

„ SZPILKI PLOTY PAPILOTY”

18 kwietnia 2015r. (sobota), w godz. od 15.00 do 18.00

Włodawski Dom Kultury – Sala SEZAM

Spotkanie będzie kolejną okazją do integracji kobiet z powiatu włodawskiego,
wymiany szeroko pojętej wiedzy i doświadczeń
oraz inspiracją
do rozwoju osobisto-zawodowego.

W programie każda z Pań znajdzie coś dla siebie :)

  • SZTUKA TEATRALNA „ ŻYCIE JAK W BAJCE ” GRUPA NADAKTYWNA
  • KOBIETY NA MOTOCYKLACH – GRUPA RIDERS
  • „ CO KOBIETY MAJĄ W KUCHNI ” DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE – GIMNAZJUM NR 1
  • METAMORFOZY
  • STOISKA TEMATYCZNE : BODY SPA, MASAŻ DŁONI, WIZAŻ, MANICURE, STYLIZACJA FRYZUR, FLORYSTYKA.
  • JAK NIE ZRZĘDZIĆ PRZY PRASOWANIU – PRALNIA BANIECZKA
  • HEAVEN BAR: DRINKI OWOCOWO WARZYWNE
  • DEGUSTACJA KAWY „ AURILE ” Z BABECZKAMI

kobiety (1)