Wyjść na Prostą

Opole Lubelskie, Lublin, Łuków – seminaria

Zapraszamy do udziału w seminariach pt.: „Innowacyjne podejście w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających zakłady karne” .

Seminaria realizowane są pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie i mają na celu zaprezentowanie Państwu możliwości wykorzystania innowacyjnych produktów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających zakłady karne oraz możliwości adaptacji tych narzędzi. Chcielibyśmy przy tej okazji, zachęcić Państwa do wykorzystania innowacyjnych narzędzi, opracowanych w ramach projektu:

  • „Modelu współpracy przedsiębiorstw z OPS, PCPR, urzędem pracy, NGO, kuratorami sądowymi aktywizacji zawodowej i społecznej osób opuszczających zakłady karne”,
  • „Programu szkolenia dla pracowników działów personalnych przedsiębiorstw i kadry zarządzającej”,
  • „Podręcznika dla pracodawców w zakresie zatrudniania osób opuszczających zakłady karne”,
  • „Programu wspólnych szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej, NGO, służb więziennych i kuratorów sądowych wraz ze wskazówkami metodycznymi do jego realizacji”.

 

Seminaria odbędą się:

  • w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 8:30 w Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim,
  • w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 13:00 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie,
  • w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w Centrum Doradztwa Finansowego w Lublinie. Czytaj dalej
Seminarium upowszechniające "Wyjść na Prostą"

Wolontariat za murami

W dniu 02 czerwca 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbyło się Seminarium upowszechniające projekt ,,Wyjść na prostą”, w którym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu było jednym z partnerów . W imieniu naszego stowarzyszenia o wolontariacie mówiła Anna Żerda – Prezes Zarządu SCW, a prezentację o wolontariacie za murami przygotowaną przez osadzonych pod okiem mł. chor. Elżbiety Rabczewskiej przedstawił mł. chor. Bartosz Omelczuk. Na zakończenie o swoich doświadczeniach z wolontariatem i jego roli w procesie resocjalizacji opowiadali sami osadzeni z Włodawskiego Zakładu Karnego, doprowadzając do bardzo ciekawej dyskusji z uczestnikami seminarium oraz przedstawicielami realizującymi ten innowacyjny projekt. Zachęcamy do krótkiej fotorelacji:

Korzystając z okazji chcemy podziękować wszystkim Partnerom oraz Uczestnikom szkoleń i spotkań za wspólną pracę i udział w projekcie.

logo SCW

O seminarium można również poczytać na stronie Zakładu Karnego.